Pages

Sunday, November 6, 2011

maa puchti nahin tankhwa aai ki nahin...
woh ek rupiya na mile mujhe to sar pe ghar uthaa leti hai....

No comments: