Pages

Tuesday, November 1, 2011

Mud ke zamane ki taraf dekha na thha usne.....Woh jab aaya thaa paas mere .....
Woh gaya to apni harkat phir dohra gaya mujh par.....

No comments: